Licytacja za gotowe pieniądze

Kurjer Warszawski, 18 marca 1874, crispa

Licytacja za gotowe pieniądze, 1874