Kucharz się nudzi

Kurier Warszawski, 15 marca 1898