Kradzież woza z koniem

Kurjer Warszawski, 4 maja 1896, polona