Kradzież mąki

Express Poranny, 16 grudnia 1922, crispa

Kradzież mąki, 1922