Kolejka do Cytadeli

Kurjer Warszawski, 1 stycznia 1901, crispa

Kolejka do Cytadeli, 1901