Klimaty z Podrapcia

Kurier Warszawski, 24 lutego 1905