Inwalidzi wojenni uzyskują

prawo do sprzedaży ulicznej galanterii własnego wyrobu.

Kurier Warszawski, 15 grudnia 1922.