Inkasent się znalazł

Kurjer Polski, 4 grudnia 1923, crispa

Inkasent się znalazł, 1923