Gonienie zająca jest niezdrowe

Kurier Warszawski, 8 listopada 1900