Gdzie do parku?

Słowo, 6 sierpnia 1901.

Gdzie do parku? 1901