Fabrykacja całemi nocami

Kurjer Warszawski, 30 października 1921, polona