Dierżawa od Księstwa Łowickiego

Gazeta Warszawska, 13 listopada 1869,

Dierżawa od Księstwa Łowickiego, 1869