Dajcie jej pracę!

Kurjer Informacyjny i Telegraficzny, 18 maja 1923, crispa

Dajcie jej pracę! 1923