Coś dla prawników

Prokuratoryja Królestwa Polskiego przeciwko Fryderykowi Bardetowi w sprawie rury odprowadzającej ścieki tuż pod willę cesarską w Sielcach. Sąd przyznaje rację obywatelowi.

Gazeta Sądowa Warszawska, 1 października 1898