Buhaj. Czysty Tyrolczyk.

Kurjer Warszawski, 23 lipca 1846, polona