Budowa szkoły

Kurjer Warszawska, 11 października 1921, crispa

Budowa szkoły, 1921