Blondyn młodszy na linie przedstawia

Kurjer Warszawski, 12 czerwca 1885, crispa