7 wiorst

Kurjer Warszawski, 12 kwietnia 1888, crispa

7 wiorst, 1888