40 łokci od Narbuta

Sprawozdanie Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności, 1924, polona