Ścieżka dla cyklistów z roku 1891

Gazeta Handlowa, 9 marca 1891.