Puławska 60

"wczoraj":

uwagi: zestaw dość trudny do prawidłowego zeskalowania. W każdym razie krawężnik z roku 1937 odpowiada +- 20 cm krawężnikowi oddzielającemu torowisko od trawnika. W komentarzu plan budynku na warstwie 2019.

https://www.facebook.com/mokowawpl/photos/a.105196329812063/1184229538575398
Puławska 60, ok. 1937
Puławska 60, 2017