Dolna róg Konduktorskiej, 1944 i 2016

Kompania B-3 na Dolnej róg Konduktorskiej ok. 7 sierpnia 1944.
Wszędzie gdzie dotarł oddział powstańców natychmiast budowano umocnienia.

"wczoraj":
źródło: Tadeusz Kubalski, W szeregach Baszty
identyfikacja: Ewa Habich

autor: 
https://www.facebook.com/mokowawpl/photos/a.105196329812063.1073741827.105194693145560/342523189412708/?type=3
Dolna, 1944
Dolna, 2016