Dolna róg Konduktorskiej

Kompania B-3 na Dolnej róg Konduktorskiej
Wszędzie gdzie dotarł oddział powstańców natychmiast budowano umocnienia.

"wczoraj":
autor: do ustalenia, ok. 7 sierpnia 1944
źródło: Tadeusz Kubalski, W szeregach Baszty
identyfikacja: Ewa Habich
"dziś": własne, 7 sierpnia 2016

https://www.facebook.com/mokowawpl/photos/a.105196329812063.1073741827.105194693145560/342523189412708/?type=3