Czas dział i czas samochodów, 1939 i 2018

"wczoraj":
identyfikacja: roox
źródło: fotopolska.eu

autor: 
https://www.facebook.com/mokowawpl/photos/a.105196329812063/781876515477371/?type=3
Krasickiego, 1939
Krasickiego, 2018