Zalety Wierzbna. 1854
Kuracya wodna upada. Wierzbno. 1865.
Niemiła przygoda, 1885
Starania o otwarcie parku w Wierzbnie. 1893.
Dużo drzew iglastych, 1895
Kodycyl baronowej Rumell, 1901
Oferta właściciela Wierzbna dla magistratu. 1902
Pałac Fenshawów w Wierzbnie, 19??
Zajęcia ogrodnicze, Gimnazjum Gizyckiego, 1924
Roboty tramwajowe, 1924
Linja do Wierzbna, 1924
W cieniu lip, 1925
Wierzbno po 53 latach, 1925
Kurs pszczelniczy, 1926
Na powietrzu, Giżycki, 1926
Nauka jazdy, Giżycki, 1926
Lekcja szermierki, al. Giżyckiego, 1926
Dyr. Giżycki i inni, 1927
Przysposobienie wojskowe, 1927
Zjazd dawnych harcerzy w parku na Wierzbnie. 1927.
Zabawy młodzieży, 1927
Skasowanie komunikacji, 1927
Kolejka ratuje, 1927
Wizyta biskupa Bandurskiego, 1928
Lekcja na powietrzu, Gimnazju Gizyckiego, 1928
Na słońce i powietrze. Pókolonie. 1928.
Hejnał drużyny. Park Giżyckiego. 1928
Mała samarytanka. Park Giżyckiego. 1928
Dobre apetyty. Park Giżyckiego. 1928
Odpoczynek na trawie. Prk Giżyckiego. 1928
Półkolonie w Parku Giżyckiego. 1928
Tusz i na mszę, 1928
Podziwiamy tor saneczkowy, 1928
Dawny pałacyk, 1929
Wręczenie świadectw w gimnazjum Giżyckiego. 1929.
Maturzyści gimnazjum Giżyckiego, 1929.
Poświęcenie sztandaru, 1930
Gaj radości, 1930
Półkolonje w parku Giżyckiego. Dziweczynki nad stawem,. 1930.
Półkolonje w parku Giżyckiego. Gra w siatkówkę. 1930
Raj, 1931
Widowisko Rybałtowskie. Park Giżyckiego. 1932
Dzieci w parku, 1932
Żarłok z półkolonii. Wierzbno. 1932
Półkolonje Z. P. O. K., 1932
15-lecie, 1934
Turniej międzyszkolny, 1934
Egzaminy do Giżyckiego, 1935
Przybywa Muranów, 1935
Zawody sporotwe. Mecze siatkówki w parku Giżyckiego. 1937
Kuchnia w półkolonji, 1930
Odpoczynek po zabawie, 1939
Szkoła Giżyckiego, 1945
Puławska, 1945
Park Arkadia ze skarpy, 1962
Al. Giżyckiego, 1962
Al. Giżyckiego, 2006
Pętla Wierzbno, 2007
Al. Giżyckiego - 2008
Al. Giżyckiego, 2015