Niewygoda

https://www.facebook.com/mokowawpl/photos/a.105196329812063/842438542754501/?type=3
Wygoda, 2018