Gdzie stała karczma Wierzbno?

Gdzie stała karczma Wierzbno (w której pachciarz Szanel wyrabiał słynne w całej Warszawie gomółki)?
Z orto35 (źródło: warszawa1939.pl) wynika, że przylegała bokiem do ul. Woronicza a że była wysunięta przed obecny budynek zajmowała mniej więcej szerokość chodnika i trochę szerokości budynku. Zatem Wielki Książe Konstanty mógł perorować w miejscu gdzie właśnie stoi pan majster (pozdrowienia i szacunek, mam nadzieję, że nie ma pretensji).

Zacytujmy jeszcze Lelewela:
"Ostrowski przypominał Wielkiemu Xięciu uwagę, którą mu w czasie sejmu czynił: iż niebezpiecznym jest przykładem dla ludów, gdy ich rządy z lekceważeniem wykonanych przysiąg oswajają; że gwałty wyrządzone konstitucii są powodem do rewolucii."

https://www.facebook.com/mokowawpl/photos/a.105196329812063.1073741827.105194693145560/216371458694549/?type=3