Pozew edyktalny, 1802
Zahypotekowanie summy, 1808
Zaprowadzenie hipotek, 1820
Lokal na fabrykę sukien, 1826
Trybunał wzywa, 1828
4 konie ujęte, 1832
Ruchomości po zmarłym, 1832
Okazyjnie żerandole, 1830
Sprawy kolonii nr 5. 1833
Wierzbno aresztowane. 1836
Czerniaków i Siekierki aresztowane, 1844
Pod zegarem na górce, 1858
Letnie mieszkanie, 1859
Majątek po Badowskiej. 1869
Sprzedaż osady kollonialnej. 1871
Licytacja domu. Sielce. 1873
Licytacja za gotowe pieniądze, 1874
Licytacja rądli. Ogłoszenie. 1874.
Domek i grunt orny, 1876
Letnie od Bocqueta, 1881
Posiadłość pana Bocquet, 1883
Place za więzienie, 1883
Apteka w Mokotowie, 1886
Sielanka za 21500, 1888
7 wiorst, 1888
Epizootya, 1891
Zdjęcie aresztu,, 1892
Rewizja cegielni, 1893
Instytut mokotowski potrzebuje kapitału. 1893.
Nowe dzielnice. Parcelacja okolic Chocimskiej i Klonowej. 1894.
Stępina zatwierdzona, 1897
Nie chcemy Warszawy, 1898
Dochód 650 rubli, 1898
Wyścigi uratowane, 1899
600 rubli dochodu, 1899
Wykup tramwajów, 1899
Ożywiony ruch budowlany, 1899
Piekarnia do wydzierżawienia, 1899
Z potrzeby sprzedaję, 1900
Dom przy kościele, 1900
Folwark zabudowany, 1900
Kodycyl baronowej Rumell, 1901
Do kogo należy Rakowiecka? 1902
Oferta właściciela Wierzbna dla magistratu. 1902
O podatkach, 1903
Do sprzedania: Grodzka 25, 1904
Cichy pomruk, 1907
Ks. Kaczyński poświęca, 1910
Niemożliwa do przebycia, 1910
Interes na Wspólnej, 1913
Połączenie szosy Belwedrskiej z Mokotowem. Projekt. 19194.

Pages