Czerniaków 1809
Nayiaśnieyszy Pan w Czerniakowie, 1810
Okradziony za rogatkami, 1819
Firanki z franzlami , 1820
Aby Panów nieuwodziła 1821
Zbrodniarka schwytana, 1822
Kwiatów nie zrywać... 1823
W Warszawie kradną, 1823
Wszelkie władze kraiowe, 1823
Defraudacya wódek, 1826
Ofiara Jeziora, 1828
Wilk ułaskawiony 1828
Przybłąkało się zrzebie,  1829
Lud pracowity, 1830
Bolesny wypadek, 1830
Karczma Wierzbno opowiada, 1831
Sprawy kolonii nr 5. 1833
Barany nieużywane, 1834
Pracownicy sadzą drzewka. Puławska. 1936
Wypas za umiarkowaną opłatą. Zawiadomienie. 1837.
Pokój Tobie szanowny cieniu, 1840
1841 - pierwsze wyścigi
Karetą do Królikarni, 1842
Pączki z Wierzbna, 1844
Czerniaków i Siekierki aresztowane, 1844
Szlichtada Towarzystwa Osób znakomitych, 1845
Na wyścigach, 1845
Promenada, 1845
Lista pretensorów. 1849
Piwo bawarskie w Czerniakowie. 1849
5 kurcząt do odebrania ale są warunki. 1849
Wszędzie przyjemności, 1851
Nowa droga bita. Al. Wilanowska. Kurier Warszawski 1852.
Szparkie paropływy, 1853
Na dochód organów, 1857
Pod zegarem na górce, 1858
Mleko bez fabrykacji. Ogłoszenie. 1862.
Naczelnik rozsądził, 1864
Propinacja w Czerniakowie, 1864

Pages