Licytacja cegły, 1832
Poszukiwany zbieg. 1832
4 konie ujęte, 1832
Ruchomości po zmarłym, 1832
Ucieczka zbiega, 1832
Okazyjnie żerandole, 1830
Sprawy kolonii nr 5. 1833
Barany nieużywane, 1834
Podliczamy rok 1834, 1835
Wierzbno aresztowane. 1836
Pracownicy sadzą drzewka. Puławska. 1936
Wypas za umiarkowaną opłatą. Zawiadomienie. 1837.
Wódki Gdańskie, 1839
Pokój Tobie szanowny cieniu, 1840
Pierwsze wyścigi 1841. Opis. z 1891.
1841 - pierwsze wyścigi
Karetą do Królikarni, 1842
Pączki z Wierzbna, 1844
Czerniaków i Siekierki aresztowane, 1844
Czerniaków i Siekierki aresztowane, 1844
Szlichtada Towarzystwa Osób znakomitych, 1845
Na wyścigach, 1845
Promenada, 1845
Złote wesele, 1847
Lista pretensorów. 1849
Piwo bawarskie w Czerniakowie. 1849
5 kurcząt do odebrania ale są warunki. 1849
Omnibus z Pl. Teatralnego. 1849
Wszędzie przyjemności, 1851
Hrabia Pusłowski lokuje moralnie zaniedbane dzieci w Królikarni. 1851.
Nowa droga bita. Al. Wilanowska. Kurier Warszawski 1852.
Początki wyścigów. 1853 o 1841.
Szparkie paropływy, 1853
Działalność charytatywna, 1853
Zalety Wierzbna. 1854
Odezwa w sprawie, 1854

Pages